Nodokļu konsultācijas - LARDIA ...

Pakalpojuma apraksts

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu konsultācijas ir nepieciešamas jebkura apjoma biznesam. Маzajam biznesam šādas konsultācijas palīdz pareizi startēt, organizēt naudas plūsmas, izvairīties no Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēm un soda naudām. Vidējam biznesam konsultācijas palīdzēs optimizēt aplikšanu ar nodokļiem un likt pamatus lielāka biznesa izveidošanai. Lielā un starptautiskā biznesa uzņēmumiem savukārt ik dienu nākas konsultēties nodokļu jautājumos, jo iterāciju, iesaistīto resursu un aktuālo jautājumu skaits ir milzīgs.

Nodokļu konsultācijas – tā ir mūsu ikdienas rutīna. Ik dienu mēs saskaramies ar dažādiem gadījumiem, interesantiem jautājumiem un nestandarta situācijām. Darbības laikā mums ir uzkrājusies un katru dienu papildinās pamatīga pieredze, veidojas vesels arsenāls atbilžu uz aktuāliem jautājumiem par aplikšanu ar nodokļiem.

Мēs sniedzam konsultācijas nodokļu jautājumos šādās sfērās:

 • Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Sociālais nodoklis (valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, pensija);
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tai skaitā kapitāla pieauguma nodoklis);
 • А1 sertifikāts, starptautiskie nodokļi, dubultā aplikšana ar nodokļiem, Latvijas nerezidentu aplikšana ar nodokļiem, komandējumi un biznesa braucieni;
 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis (dividendes, reinvestētās peļņas nodoklis).

Konsultācijas par PVN (pievienotās vērtības nodoklis)

Konsultācijās par PVN jūs varēsiet uzzināt:

 • Vai jums ir jāreģistrējas reģistrā un vai var nereģistrēties;
 • Kā var piereģistrēties (kāda informācija jāsagatavo un kāda dokumentu pakete jāsavāc) PVN maksātāju reģistrā, un kādas jaunas prasības un nosacījumus nodokļu dienests izvirza kandidātiem;
 • Kā piemērot PVN dažādos darījumos un biznesa sfērās. Par kādām precēm un pakalpojumiem nomaksāto PVN var atgriezt;
 • Konsultēsim un palīdzēsim pareizi sastādīt un iesniegt PVN deklarāciju.

Sociālais nodoklis (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pensija)

Konsultācijās jūs varēsiet uzzināt:

 • Kā pareizi aprēķināt un pieskaitīt darba algas un prēmijas. Vidējās un minimālās darba algas likmes dažādās nozarēs.
 • Kādi riski pastāv, ja darba algas līmenis kompānijā ir zemāks par tirgū vidējo. Kā norisinās VID pārbaudes attiecībā uz darba algu līmeni un slēptajām darba attiecībām, kādas soda naudas tiek piemērotas.
 • Visu par to, kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu, A un B slimības lapas, bērna kopšanas atvaļinājumu, pensiju.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tai skaitā kapitāla pieauguma nodoklis)

Konsultācijā jūs varēsiet uzzināt visu par fiziskas personas aplikšanu ar nodokli:

 • Vai ir patstāvīgi jādeklarē Latvijā, ES un trešajās valstīs gūtie ienākumi;
 • Vai ir jāmaksā nodokļi par sava īpašuma (glezna, automašīna, citas vērtības) pārdošanu;
 • Vai ir jāmaksā nodoklis par nekustamā īpašuma pārdošanu;
 • Vai ir jāmaksā nodokļi, saņemot procentus no akciju un obligāciju pārvaldīšanas, pērkot un pārdodot vērtspapīrus;
 • Vai ir jādeklarē dāvanas radiniekiem un trešajām personām.

Jautājumus par fizisko personu aplikšanu ar nodokli risina mūsu projekta NDC (nodokļu drošības centrs) ietvaros.

Dubultā aplikšana ar nodokļiem

Konsultācijā jūs varēsiet uzzināt:

 • Kādā veidā un kurā brīdī var saņemt А1 sertifikātu;
 • Kādas jaunas prasības 2021.gadā ir noteiktas dienas naudas, komandējuma naudas un biznesa braucienu izdevumu uzskaitīšanai;
 • Vai ir jāsaņem darba vīzas, uzturēšanās atļaujas darbam Latvijā, uzaicinot darbā nerezidentus;
 • Vai var maksāt attālināta darba speciālistiem, neieturot nodokļus Latvijā

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (dividendes, reinvestētās peļņas nodoklis)

Konsultācijā jūs varēsiet uzzināt:

 • Kāda ir nodokļa aktīvā likme, izmaksājot dividendes, un kā to pareizi aprēķināt;
 • Kurā brīdī var izmaksāt dividendes;
 • Kādus izdevumus var uzskatīt par nesaistītiem ar saimniecisko darbību un ieskaitīt nodokļu kategorijā;
 • Vai tiek aplikta ar nodokli nauda, kura jau ir sadalīta dividendēs un aplikta ar nodokli citā valstī.