Par mums - LARDIA ...

Par mums

LARDIA ir mūsdienīgs grāmatvedības uzņēmums.

Mēs laužam pastāvošo grāmatveža stereotipu!

 

 • Ejam līdzi laikam un savā darbā izmantojam modernas tehnoloģijas un IT risinājumus;
 • Esam vienmēr pieejami, un Jūs vienmēr varat ar mums sazināties;
 • Mēs ļoti atbildīgi izturamies pret savu darbu un par klienta atskaitēm rūpējamies kā par savām;
 • Jūs un Jūsu uzņēmums saņems pilnu grāmatvedības un juridisko pakalpojumu klāstu;
 • Mūsu klientu informācijas konfidencialitāte un drošība ir visaugstākajā līmenī.

Pakalpojumu saraksts

6
 • Uzņēmuma reģistrācija
 • Uzņēmumu pārdošana
 • Satura izveidošana
 • Juridiskās adreses/ biroja noma
 • Konta atvēršana bankā/maksājumu sistēmā
 • Reģistrācija Latvijas PVN reģistrā
 • Grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi
 • Revīzija un audits
 • Vīzas un uzturēšanās atļaujas
 • Nekustamā īpašuma apkalpošana

Dalība citās organizācijās

Latvijas Grāmatvežu asociācijas biedrs

   

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs

Procesu vadība

Pašlaik visi procesi ir automatizēti. Sarežģītajos COVID-19 apstākļos ir nodrošināts un pilnībā darbojas grāmatvedības attālinātais darbs, un komunikācija ar klientu var norisināties attālināti.

IT Risinājums

Grāmatvedības pakalpojumus var sniegt, izmantojot mūsu IT risinājumu vai klienta IT risinājumu. Savos projektos mēs parasti izmantojam datorprogrammu “1C: Grāmatvedība 8 Latvijai”.

Attiecības ar klientiem

Uzņēmums LARDIA veido biznesa attiecības ar klientu, pamatojoties uz džentlmeņu vienošanos, noformējot pakalpojumu līgumu. Pakalpojuma līgumā ir noteikti šādi svarīgi sadarbības aspekti: līguma priekšmets, informācijas un dokumentu sniegšanas un glabāšanas kārtība, pasūtītāja un izpildītāja pienākumi un tiesības, norēķinu kārtība, strīdu risināšanas kārtība un pušu atbildība, konfidencialitāte un citi svarīgi aspekti.

Mūsu klienti novērtē, ka mēs vienmēr esam pieejami un Jūs vienmēr varat ar mums sazināties. Klienti ievēro kompānijas LARDIA darbinieku attieksmi pret darbu, kā arī to ka visiem speciālistiem ir 20 gadu pieredze savā jomā, un lielākā daļa jautājumu un uzdevumu tiek risināti viena tālruņa zvana vai e-pasta ietvaros. It īpaši simpātiski klientiem šķiet kompānijas LARDIA elastīgie sadarbības noteikumi.

Integrācija (sadarbības sākums un pārejas process pēc sadarbības ar iepriekšējo grāmatvedi)

Ja Jums ir jauns uzņēmums, tad integrācijas process un grāmatvedības uzskaites uzsākšana aizņem vienu nedēļu. Šis laiks ir nepieciešams, lai nokārtotu dokumentālās formalitātes, izveidotu grāmatvedības datu bāzi un pieslēgtos elektroniskajam Ieņēmumu dienesta kabinetam (EDS).
Ja uzņēmums nav jauns, pāreja no sadarbības ar iepriekšējo grāmatvedi var aizņemt zināmu laiku. Parasti vajadzīgi 1-2 mēneši, lai visu Jūsu uzņēmuma uzkrāto informācijas bāzi ievadītu mūsu grāmatvedības programmā. Pārejas process parasti norisinās bez problēmām un uzņēmuma īpašnieku ietekmē minimāli. Visu nepieciešamo informāciju un dokumentus no iepriekšējā grāmatveža mēs pieprasīsim patstāvīgi.