pvn maksātāja reģistrācija
Apr 05 2017

PVN maksātāja reģistrācija

PVN reģistrācija ir process, kura ietvaros subjektam tiek piešķirts pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs.

Šo numuru piešķir attiecīgās valsts institūcija, kura nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas. Latvijas Republikā tas ir Valsts ieņēmumu dienests.

Vai ir izdevīgi būt par PVN maksātāju? Atbilde ir drīzāk jā, nekā nē. Viss ir atkarīgs no saimnieciskās darbības mērķa un darījumu biežuma un, vai vairums darījumu partneru ir vai nav paši reģistrēti kā PVN maksātāji.

1. PVN maksātāja reģistrācija – vai nepieciešama?

Pēc savas būtības pievienotās vērtības nodoklis ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma vērtībā.

Ir svarīgi atzīmēt, ka uzņēmējdarbības uzsākšana un/vai uzņēmuma reģistrācija vēl automātiski nenozīmē, ka uzņēmums var sākt ar PVN apliekamu darījumu veikšanu vai saņemt ar PVN apliekamus pakalpojumus un gūt visas priekšrocības, kas gūstamas PVN maksātājam. Kāpēc tad PVN maksātāja reģistrāciju nevar tik viegli pieteikt, reģistrējot pašu pieteikumu? Atbilde ir šāda: valstij ir īpaši jāpierāda, ka PVN maksātāja reģistrācija netiks pielietota PVN krāpšanas shēmās, kā arī, sagaidot pievienotās vērtības nodokļa reformu, tā samaksa pārrobežu darījumos būs vairāk caurskatāma.

Jāmin, ka pievienotās vērtības nodoklis ir tik daudzveidīgs, ka par tā piemērošanu vienmēr rodas dažādi jautājumi. Reģistrējot PVN, ir jāizvērtē gan savas uzņēmējdarbības “starptautiskums”, gan citi aspekti.

Ar profesionālu konsultantu – vadošo nodokļu speciālistu grāmatvedības un nodokļu jomā – starpniecību Jūs varat iegūt PVN reģistrācijas numuru ātrāk nekā sasniegsiet obligāto PVN darījumu slieksni. Tiesības nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā ir iekšzemes nodokļu maksātājiem, kuru ar nodokli apliekamo kopējā preces piegādes un pakalpojumu sniegšanas vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi konkrēto summu. Tomēr pastāv vairāki gadījumi, kad mēs ieteiktu iziet PVN reģistrāciju, it īpaši, ja uzņēmējs plāno piegādāt preci un/vai sniegt savus pakalpojumus ES valstī, vai kopumā ir izdevīga vai pat obligāta PVN piemērošana starptautiskajā preču un/vai pakalpojumu piegādē – pārrobežu darījumos, trīsstūrveida darījumos, ķēdes darījumos, preču eksportā un importā.

2. Aktualitātes PVN jomā

Šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums par to, kā atgūt PVN pēc “Brexit” darījumos ar Apvienoto Karalisti. Pie tam, 2021. gada 1. jūlijā stāsies spēkā jaunie noteikumi e-komercijas jomā. Mainīsies PVN noteikumi par pārrobežu darījumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem, t.i. B2C sektorā. Pandēmijas sekām paplašinoties, ir jāatzīst, ka lielākā daļa no biznesa ir pārgājusi no offline režīma uz online režīmu, bet ne visi uzņēmēji joprojām saprot, vai viņiem ir vajadzīga PVN reģistrācija vai nē.

Mēs ieteiktu klūt par PVN maksātāju tādā gadījumā, ja esat uzņēmējs, kas pārdod preces tālpārdošanā vai sniedz pakalpojumus patērētājiem citās ES valstīs, vai nodrošina E-komercijas sūtījumu importu. Tomēr katrs saimnieciskās darbības veids ir jāizvērtē, lai atrastu Jums piemērotāku nodokļu maksāšanas režīmu – pēc iespējas ekonomiskāku un īstermiņā/ilgtermiņā izdevīgāko.

3. PVN reģistrācija

Ja saimnieciskās darbības veicējs izvēlas kļūt par PVN maksātāju, viņš iesniedz attiecīgu lūgumu Valsts ieņēmumu dienestam. Būtībā katrs uzņēmējs to var noformēt pats, bet atsevišķos gadījumos PVN maksātāja reģistrācija mēdz būt sarežģīta. Nesenākais gadījums, kuru piedzīvoja mūsu klients ir bijis tāds: Latvijas uzņēmums, kurš ar elektronisko platformu starpniecību ir plānojis pārdot preces fiziskajām personām visa ES teritorijā, bet izejvielas iepirkt t.sk. no Krievijas un ES valstīm, ilgstoši nevarēja pieteikt PVN reģistrāciju, jo Valsts ieņēmumu dienests vairākkārt ir prasījis šim uzņēmējam papildu informāciju – t.sk. par personālu, viņu funkcijām (dažreiz ir jāpierāda personu reālās nodarbinātības fakts), lūdza detalizētu informāciju par noslēgtajiem līgumiem ar potenciālajiem piegādātājiem. Tam visam būtu jābūt gatavam pirms reālo darījumu veikšanas ES dalībvalstīs, jo PVN reģistrācijas fakts ļaus pievienotpvn ās vērtības nodokli laicīgi atskaitīt un novirzīt to samaksai pēc tiešā mērķa – gala patērētājam.

Tāpēc, lai lieki nezaudētu nedz naudu, nedz laiku, nedz arī iespēju pierādīt sevi kā godīgam uzņēmējam Valsts ieņēmumu dienesta acīs, ir vērts uzticēt PVN reģistrāciju profesionāļiem, kuri ikdienā sastopas ar dažādiem gadījumiem un pārzin gan ES praksi, gan Valsts ieņēmumu dienesta prasības šādu jautājumu pieejā.