Grāmatvedības uzskaite - LARDIA ...

Pakalpojuma apraksts

Grāmatvedības uzskaite

Kura pienākums ir grāmatvedības uzskaites kārtošana?

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu katram cilvēkam vai kompānijai, kura veic saimniecisko darbību, ir pienākums kārtot grāmatvedības uzskaiti. Grāmatvedības uzskaite ir kompānijas darbības atspoguļojums grāmatvedības reģistru veidā, kuri veidoti pēc divkāršu ierakstu sistēmas. Pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, veidojas nodokļu un pārvaldes uzskaite.

Kādas prasības tiek izvirzītas grāmatvedim?

Patiesībā grāmatvedim prasības izvirza ne tikai kompānija, bet arī valsts institūcijas. Grāmatvedim jābūt ne vien godprātīgam, uzmanīgam un kompetentam, viņa rīcībā jābūt:
Profesionālās kompetences sertifikātam, un grāmatvedības kompānijai jābūt licencei (no 01.07. 2021.).
Profesionālai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.

Kāpēc sava grāmatvedība jāuztic kompānijai MARX?

  • Grāmatvedība – tas ir mūsu darbības pamatvirziens;
  • Sniedzam to kā pilnu grāmatvedības ciklu;
  • Grāmatveža kontakti vienmēr ir pieejami;
  • Strādājam 3 valodās: krievu, latviešu, angļu;
  • Kopumā mēs apkalpojam vairāk nekā 20 dažādus darbības veidus;
  • Palīdzēsim, rekomendēsim, sniegsim padomu, realizēsim labāko praksi;
  • Mūsu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta par 1 000 000 еirо;

Оnbordings (kā uzsākt sadarbību)

Jaunai kompānijai uzskaitē ņemšanas process var ilgt līdz 5 darba dienām. Ir nepieciešams laiks grāmatvedības uzskaites uzsākšanai un dokumentālo formalitāšu nokārtošanai. Turklāt ir nepieciešams piešķirt grāmatvedim tiesības pieslēgties nodokļu dienesta elektroniskajam kabinetam (EDS).

Darbojošām kompānijām pārejas process no iepriekšējā grāmatveža var aizņemt zināmu laiku. Parasti visu uzkrāto informāciju var pārnest mūsu datu bāzē 1-2 mēnešos. Pārejas procesā ir obligāta iepriekšējā grāmatveža līdzdalība.

Grāmatvedības izmaksas

Ar grāmatvedības pakalpojumu cenu noteikšanas vispārējo kārtību jūs varat iepazīties sadaļā “cenas”. Arī apkalpošanas cena var tikt noteikta individuāli, ņemot vērā pasūtītāja darbības īpatnības.

Jūs strādāsiet ar komandu, kura izprot, cik svarīga un nepieciešama jūsu biznesā ir grāmatvedība. Jūsu dokumenti tiks savlaicīgi apstrādāti un glīti iešūti mapītēs, pārskati tiks nodoti laikus, un Valsts ieņēmumu dienestam nebūs iemesla jūs traucēt.

Mūsu komandā ir cilvēki, kuri ir eksperti šajā jomā. Šie cilvēki pārliecinoši darbojas sfērā, kurā lieliski orientējas, un viņiem ir pietiekama pieredze finanšu un grāmatvedības jomā. Mēs jau vairāk nekā 10 gadus sniedzam kompleksus grāmatvedības un juridiskos pakalpojumus Latvijā un tuvākajiem 5 gadiem esam izvirzījuši ambiciozus mērķus biznesa attīstības un mēroga ziņā.

Мēs augstu vērtējam Jūsu laiku, un jau iepriekš esam strukturējuši mūsu interneta vietni tādējādi, lai sniegtu Jums tikai pašu nepieciešamāko informāciju lēmuma pieņemšanai attiecībā uz grāmatvedības kompānijas izvēli. Kompānijas Marx vārdā pateicamies Jums par mums veltīto laiku un izrādīto interesi. Esam atvērti sadarbībai un gaidīsim no Jums atgriezenisko saikni.