Grāmatvedības konsultācijas - LARDIA ...

Pakalpojuma apraksts

Grāmatvedības konsultācijas

Katram uzņēmumam Latvijā ir pienākums precīzi un savlaicīgi veikt grāmatvedības uzskaiti: sagatavot un iesniegt ikmēneša un ceturkšņa pārskatus, savlaicīgi veikt nodokļu maksājumus, rūpīgi reaģēt uz visām nodokļu sistēmas izmaiņām un pareizi veidot komunikāciju ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Tomēr uzņēmuma īpašniekam ne vienmēr ir laiks un iespēja patstāvīgi iedziļināties visās grāmatvedības niansēs, likumu un noteikumu grozījumos. Turklāt Jums neizbēgami būs jāizprot elektroniskās deklarēšanas sistēma, jo tieši šajā sistēmā notiek pārskatu iesniegšana un saziņa ar ieņēmumu dienestu. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem labākais risinājums būtu saņemt pieredzējuša speciālista konsultācijas visos grāmatvedības jautājumos.

MARX konsultanti sniedz grāmatvedības konsultācijas mazajiem, vidējiem un lielajiem uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām un mikrouzņēmumiem par aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķinu optimizāciju.

Grāmatvedības konsultācijas – tas ir vienkāršs un efektīvs veids, kā saņemt atbildes uz visiem Jūsu biznesa jautājumiem, piemēram:

  • Kādi dokumenti jāsagatavo uzņēmuma dibināšanai vai likvidācijai?
  • Vai ir iespēja saņemt ALTUM vai citu finansējumu?
  • Ar kādiem nosacījumiem var saņemt aizdevumu biznesam?
  • Kādas licences ir nepieciešamas Jūsu biznesam, un kā tās iegūt?
  • Vai uzņēmumam ir nepieciešams PVN numurs, un kā to iegūt mūsdienu apstākļos?
  • Kurā Latvijas bankā ir labāk atvērt kontu?
  • Vai ir likumīgi atvērt kontu Latvijas uzņēmumam maksājumu sistēmā?
  • Kā korekti izveidot uzņēmuma grāmatvedības politiku?
  • Kā uzņēmuma vadītājam pareizi strādāt ar grāmatvedības informāciju, un kam jāpievērš uzmanība?
  • Kā pareizi sagatavot ikmēneša pārskatus, un kādos termiņos tie ir jāiesniedz?
  • Kad ir jāiesniedz gada pārskats, un kā to pareizi sagatavot?
  • Vai ir jāiesniedz pārskati, ja uzņēmums neveic saimniecisko darbību?
  • Kā pareizi veikt vietējo un starptautisko darījumu uzskaiti?
  • Kā pareizi aprēķināt valsts budžetā maksājamos nodokļus?
  • Kā rīkoties gadījumā ja Valsts ieņēmumu dienests veic uzņēmuma revīziju?
  • Kā pareizi aprēķināt darbinieku algas?
  • Kas mainās attiecībās ar darbiniekiem, ja uzņēmumā notiek reorganizācijas process?
  • Kā pareizi aprēķināt darbinieku virsstundas?
  • Kā pareizi aprēķināt komandējuma naudas summu darbiniekiem dažādās ES valstīs?
  • Kāds ir labākais laiks dividenžu izmaksai?
  • Kā labot kļūdas grāmatvedības aprēķinos?
  • Kas jādara, ja pie Jums sākusies Valsts ieņēmumu dienesta pārbaude?

Mēs varam sniegt grāmatvedības konsultācijas šajos un citos jautājumos Jums ērtā veidā: pa tālruni, rakstiski vai personīgi, mūsu birojā.

Konsultācijas par saistītiem jautājumiem

Mēs sekojam klientu pieprasījumiem, tāpēc regulāri atjauninām konsultāciju ietvaros apspriežamo jautājumu loku:

 • mēs sniegsim Jums kompetentu informāciju revīziju un audita jomā (pēc likuma obligāts audits vai iekšējais audits)
 • mēs palīdzēsim Jums sastādīt biznesa plānu gan Jūsu personīgajiem mērķiem, gan investoru finansējuma piesaistīšanai;
 • mēs Jūs informēsim par komerciālā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (tā uzturēšanu un pārvaldīšanu, izīrēšanu, pārdošanas līgumu sastādīšanu, nekustamā īpašuma novērtēšanu);
 • mēs palīdzēsim Jums veikt uzņēmējdarbības novērtēšanu (ja plānots pirkt vai pārdot uzņēmumu / aktīvus).