INFORMĀCIJA
ES regulas

Latvijai kļūstot par Eiropas Savienības dalībvalsti 01.05.2004., saistošas kļūst tās regulas – arī automobiļu tirdzniecības un apkalpošanas sfērā.
Šīs nozares ES regula ir Nr. 1400/2002 no 31.07.2002.
“Autotransporta izplatīšana un apkope Eiropas Savienībā” (Distribution and servicing of motor vehicles in the European Union).
Līdz ar 1400/2002 (EC) regulas spēkā stāšanos, neatkarīgajiem auto rezerves daļu izplatītājiem paveras jaunas iespējas darbības lauka paplašināšanā. Precīzāk par to lasiet FIGIEFA skaidrojošajā brošūrā latviešu valodā, kuru var atvērt šeit: <.pdf>

Sīkāk par regulu 1400/2002 (EC) lasiet Eiropas Komisijas paskaidrojošajā brošūrā šeit: <.pdf>
Biežāk uzdotie jautājumu sakopoti šeit: <.pdf>