INFORMĀCIJA
Iespējas

Lardia biedru noteikumi

1. Kas var kļūt par LARDIA biedru?

Par LARDIA biedru var kļūt jebkura firma, kas atbilst sekojošiem noteikumiem:

 • Firmas nodarbošanās saistīta ar auto rezerves daļu tirdzniecību vai autoservisa pakalpojumiem un tas ir minēts firmas statūtos;
 • Firma nodarbojas ar auto rezerves daļu tirdzniecību vai autoservisa pakalpojumiem vismaz divus gadus.

2. Kā pieteikties lai kļūtu par LARDIA biedru?

Lai kļūtu par LARDIA biedru jāveic sekojošais:

 • jāaizpilda pieteikuma veidlapa;
 • pieteikuma veidlapai jāpievieno firmas reģistrācijas un nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību kopijas;
 • pieteikums jāiesniedz LARDIA kopīgi ar rekomendācijām, lo LARDIA valde izskata kārtējā sapulcē.

3. Kāda ir LARDIA biedru iestāšanās maksa un ikmēneša biedru maksa?

 • LARDIA biedra iestāšanās maksa ir Ls 200,00 un tā ir vienreizēja. Šī samaksa jāveic uzreiz pēc LARDIA biedra statusa iegūšanas, saskaņā ar piestādīto rēķinu;
 • LARDIA biedra mēneša maksa ir Ls 25,00;
 • Katrs LARDIA biedrs, ja vēlas, drīkst piedalīties pasākumos, kurus akceptējusi LARDIA valde (sporta pasākumu sponsorēšanā, reklāmas pasākumos masu mēdijos, izstādēs u.c.) par to veicama atsevišķu rēķinu apmaksa, kurus piestāda LARDIA.

4. Kādas priekšrocības ir LARDIA biedram un ko viņš iegūs?

 • LARDIA biedru atbalsts Jūsu uzņēmējdarbības veicināšanai;
 • informācija par LARDIA biedriem būs atrodama LARDIA mājas lapā ar savienojumu uz šo firmu personīgajām mājas lapām un e-pastiem;
 • biedri tiks pieminēti LARDIA iepriekš atrunātajos pasākumos (prese, TV u.c.)
 • vienīgi LARDIA biedram būs iespēja izteikt savu viedokli, kā arī piedalīties īpaši izsludinātās LARDIA sapulcēs;
 • katram LARDIA biedram tiek izsniegta biedra karte.

5. Kas jāievēro LARDIA biedram?

 • jāīsteno LARDIA izvirzītie mērķi;
 • jāveicina godīga tirgus konkurence vienlaicīgi cīnoties pret nelikumīgā ceļā ieviesto auto rezerves daļu izplatītājiem LR;
 • sekmēt sertificētu auto rezerves daļu tirdzniecību;
 • neveikt darbības, kas vērstas pret LARDIA;
 • saskaņā ar piestādīto rēķinu jāveic tūlītēja tā apmaksa.

Izmaiņas LARDIA biedru noteikumos var tikt veiktas tikai un vienīgi LARDIA valdes sēdē, ja tās akceptē valdes locekļu vairākums.